Nytt fra styret

Det ble avholdt årsmøte i NIHF 17 mars 2012 på Clarion hotell Gardermoen.
Fra Fakur var det to representanter, det var Monika Jungnikel og Linn Iren Myhre.
Referat kommer inn på NIHF sinde sider etterhvert, følg med der.


Det som er viktig å ta med er blant annet en oppfordring fra styret i NIHF om at alle som skal registrere hestene sine må sende inn alle papirer og betale alle regninger, det medfører en veldig vanskelig jobb for Nils Ole Gilde ved stambokontoret om dette ikke gjøres.

Det ble også bestemt på årsmøtet at fra og med neste år så kan medlemskontigenten innkreves av NIHF sentralt ikke av hvert lokallag. dette medfører en lettere jobb for kasserer i hvert lokallag. Dette er noe hvert lokallag kan bestemme selv. Mer informasjon kommer senere.      


   Det var også to personer som gikk av som ble hedret som seg hør og bør for den flotte innsatsen de har gjort for NIHF. Det var tidligere leder Even Hedland og utvalgsleder/ styremedlem Hege Nymoen.   
De fikk både blomster og ett reisegavekort hver og flotte ord fra kollegaer i NIHF!! :)

Ny leder i NIHF er nå Tor Våland fra Isafold i Rogaland. Han har vært stevneleder på Pinsestevnet de siste par årene. Vi ønsker han lykke til :) :) 

Nettbanner-2013

Nyheter fra Norsk Islandshestforening

Nyhetsmatingen ble ikke funnet.

FEIF News

FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations

Kjøp og salg

Har du noe du vil selge - eller ønsker du å kjøpe noe?

Har du noe du ikke trenger lenger - eller ønsker du å kjøpe noe? Medlemmer i foreningen kan få laget småannonser. Skriv en tekst, ta gjerne med et bilde og send til webansvarlig!