Medlemsmøter

        Årsmøte 2016

                                             

Årsmøtet blir avholdt på Gravli grendehus tirsdag 16. februar kl 18.00.

Forslag må sendes styret senest 2. februar.

Det blir pizza.

 

Saksliste:

 

  1. Valg av dirigent
  2. Valg av 2 referenter
  3. Godkjenning av årsmøtets gyldighet og stemmeretten til fremmøtte
  4. Styrets årsmelding
  5. Kasserer og revisors beretning
  6. Godkjenning av årsmelding og regnskap
  7. Neste års budsjett
  8. Fastsettelse av kontingent
  9. Innkomne forslag
  10. Valg

Nettbanner-2013

Nyheter fra Norsk Islandshestforening

Nyhetsmatingen ble ikke funnet.

FEIF News

FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations

Kjøp og salg

Har du noe du vil selge - eller ønsker du å kjøpe noe?

Har du noe du ikke trenger lenger - eller ønsker du å kjøpe noe? Medlemmer i foreningen kan få laget småannonser. Skriv en tekst, ta gjerne med et bilde og send til webansvarlig!