Medlemsmøter

                                       Innkalling årsmøte 2018

Årsmøte vil bli avholdt på Gravli grendehus14 februar kl 18

Det blirservering.

Møt opp.En må ha vært medlem i 1måned og være over 15 for å kunne stemme.

Forslag må være sendt styre 2uker førårsmøte avholdes.

Saksliste:

1.Valg av dirigent

2.Valg av 2 referenter

3.Godkjenning av årsmøtets gyldighet og fremmøttes stemmerett

4.Styrets ærsmelding

5.Kasserer og revisors beretning

6.Godkjenning av årsmelding og regnskap

7.Neste års budsjett

8.Fastsette kontigen

  1. Innkomne forslag

10.Valg

                                                           For styret

                                                           Mona Øien sekretær

Nettbanner-2013

Nyheter fra Norsk Islandshestforening

Nyhetsmatingen ble ikke funnet.

FEIF News

FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations

Kjøp og salg

Har du noe du vil selge - eller ønsker du å kjøpe noe?

Har du noe du ikke trenger lenger - eller ønsker du å kjøpe noe? Medlemmer i foreningen kan få laget småannonser. Skriv en tekst, ta gjerne med et bilde og send til webansvarlig!