Medlemsmøter

 Her kommer referatet fra Årsmøtet som ble avholdt på Gravli grendehus den 15 februar.

  

Referat årsmøte 2011

Gravli grendehus ons 15 feb kl 18

Saksliste:

  1. Valg av dirigent

Lars Aas

  1. Valg av referenter

Jørn Aasland og Mona Øien

  1. Gokjenning av årsmøtets gyldighet og stemmeretten til fremmøtte

Godkjent

21 fremmøtte

                19 stemmeberettige

4.Styrets årsmelding

Godkjent med rettelse : aktiviteter 4 Freya Kurs

Fremlagt Mona Øien

5.Kasserer og revisors beretning

Godkjent

Fremlagt av Tone Nordfonn

  1. Godkjenning av årsmelding og regnskap

Gjensidig fondet , søknadsfrist september.

Inn en kolonne – moms

NLI har tilbudt seg å sponse oss ved å koste tilkobling og utstyr for banelys inn til klubbhuset.

Godkjent

Fremlagt av Tone Nordfonn

  1. Neste års budsjett

Anmerkning punkt 7.9 diverse utgifter 2012 her skal inn 1000 kr.

Godkjent

  1. Fastsettelse kontingent

Ingen endring av kontigenten.

NIHF Krever inn kontingent fra 2013. Kontigentet blir bestemt av NIHF og vil være lik for alle klubbene. Kontigenten blir bestemt på NIHFs årsmøte og gjelder for inneværende år. Kontigenten faktureres medlemmene like etter årsmøte.


9.Innkommende forslag

Nye lovnormer : Det har kommet nye normer fra idrettstinget. Vi må følge disse for å kunne stå i frivillighetsregisteret og derav få del av grasrotandelen. Det er små endreinger, men vi må gå igjennom våre og få de godkjent på nytt. En endring er bla kjønnsdeling også skal gjelde var.

Årsmøte vedtak : Mona Øien går igjennom lovnormene, gjør endringer Og sender de til godkjenning

Andre typer kurs:

Kurs f.eks triksin, dressur, tømmekjøring

Førsøke å sette opp et kurs til høsten.

Telecup: Vi arrangere vårt som gæddingastevne? Vedtok å ikke gjøre det, men prøve å arrangere et stevne.

10.Valg

Leder:Berit Aanesen(2 år)

Nestleder.Silje Sørensen(1 år)

Kasserer.Tone Nordfonn(2 år)

Sekretær:Mona Øien ikke på valg

Styremedlem.Jørn Aaslandikke på valg

Styremedlem:Lars Aas(1 år)

Styremedlem( web ansvarlig: Linn Iren S Myhre ( 2 år) benkeforslag

Varamedlem:Monica Jungnikel1 år

Varamedlem:Elise M Olsen1 år

Varamedlem:Eva Irene Aas1 år

Stevnekomite:
Silje Sørensen (leder)
Monica Jungnikel
Maiken Nilsen
Elise M Olsen

Ungdomsrepresentanter:
Silje Sørensen
Maiken Nilsen

Valgkomit:
Maiken Nilsen 1 år
Maria Skaraas 2 år
Mona Sørensen 3 år

Turkomite:
Monica Jungnikel
Maria skaraas

Eventuelt.

Bør vi ha en kurs ansvarlig valgt på årsmøte eller en person valgt innad i styret.

Vedtatt: Velges innad i styret. 15 for og 2 imot.


Kurs: Hvis det er 7 påmeldte til kurs avlyse. Er det 8 sponser klubben .

Referent                    Referent

Jørn Aasland              Mona Øien
Nettbanner-2013

Nyheter fra Norsk Islandshestforening

Nyhetsmatingen ble ikke funnet.

FEIF News

FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations

Kjøp og salg

Har du noe du vil selge - eller ønsker du å kjøpe noe?

Har du noe du ikke trenger lenger - eller ønsker du å kjøpe noe? Medlemmer i foreningen kan få laget småannonser. Skriv en tekst, ta gjerne med et bilde og send til webansvarlig!